Thống Kê

Tổng số thí sinh dự thi

THPT Thí sinh tự do THCS Tổng số
1 Mark Otto mdo

Số thí sinh Hà Nội dự thi

STT Quận/Huyện THPT Thí sinh tự do THCS
1 Huyện Ba Vì 646 6 763
1 Huyện Ba Vì 646 6 763
Lưu ý: Chỉ thống kê chi tiết thí sinh thi qua ít nhất một vòng

Tỷ lệ thí sinh tham dự

Huyện Ba Vì 423.43%
Quận Hoàng Mai 170.73%
Huyện Ba Vì 423.43%
Quận Hoàng Mai 170.73%

THÔNG BÁO


Hotline hỗ trợ

Top 10

Lê Nguyễn Hoàng Anh

Kết quả

600

Lê Nguyễn Hoàng Anh

Kết quả

600

Lê Nguyễn Hoàng Anh

Kết quả

600
...
...