Thống kê

Tổng số thí sinh dự thi

THPT

31231313 thí sinh

Thí sinh tự do

31231313 thí sinh

THCS

31231313 thí sinh

Tổng số

31231313 thí sinh


Số thí sinh Hà Nội dự thi

(Lưu ý: Chỉ thống kê chi tiết thí sinh thi qua ít nhất một vòng)

STT Quận/Huyện THPT Thí sinh tự do THCS