Tin từ Ban tổ chức

Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023

Cập nhật 09:28 | 02/10/2023
Ban tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023 vừa có quyết định ban hành thể lệ Cuộc thi Viết “Vì an toàn giao thông Thủ đô” và Cuộc thi trắc nghiệm “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023. Tiếp nhận bài thi viết từ ngày 15/9 và thi trắc nghiệm từ 2/10/2023.

Tiếp tục bồi đắp văn hóa giao thông

Cả 2 cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp vận tải và người dân về ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; tăng cường trật tự, văn minh đô thị.

Đối với Cuộc thi viết “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023, nội dung bài dự thi bao gồm các chủ đề liên quan đến việc thực hiện trật tự, an toàn giao thông, với mục tiêu tăng cường kỷ cương trật tự và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến mới, thực chất trong ý thức, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và của từng người dân Thủ đô.

Ngoài ra, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân về xây dựng văn minh đô thị, văn hóa giao thông. Phản ánh thực trạng và đề xuất các giải pháp phù hợp để khắc phục tình trạng ùn tắc, tai nạn, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội. Đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, các quy định liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông Thủ đô, trật tự văn minh đô thị.

Tác phẩm dự thi phải có nội dung chân thật, không vi phạm các quy định của pháp luật. Tác giả dự thi phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác của nội dung bài viết.


Tiếp nhận bài tham dự Cuộc thi viết từ ngày 15/9/2023

Ngoài ra, tác phẩm dự thi sử dụng tiếng Việt, ghi rõ thông tin về cá nhân tác giả: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, email. Một tác giả gửi tối đa 03 bài dự thi. Mỗi bài viết không quá 1.200 từ, có thể kèm các hình ảnh minh họa có trích dẫn nguồn, gửi qua phần mềm dự thi trên trang: giaothonghanoi.kinhtedothi.vn. Ban Tổ chức bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 15/9/2023 đến hết ngày 12/11/2023.

Thi trắc nghiệm trên internet từ ngày 2/10/2023

Đối với Cuộc thi trắc nghiệm “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023 sẽ xoay quanh kiến thức, quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; kiến thức cơ bản về an toàn giao thông; một số hiểu biết về công trình giao thông, phương tiện tham gia giao thông và tham gia giao thông an toàn; xử lý tình huống giao thông; điều khiển phương tiện giao thông; khắc phục hậu quả và giải quyết tai nạn giao thông.

Cuộc thi cũng đặc biệt trú trọng về thái độ ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; chấp hành luật và tuyên truyền về pháp luật giao thông.

Thời gian thi vòng 1 bắt đầu từ 8h00 ngày 2/10/2023, kết thúc trước 17h00 ngày 15/10/2023.

Vòng 2 bắt đầu từ 8h00 ngày 16/10/2023, kết thúc trước 17h00 ngày 29/10/2023.

Vòng 3 bắt đầu từ 8h00 ngày 30/10/2023, kết thúc trước 8h00 ngày 12/11/2023.

Đối tượng tham gia dự thi bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, học sinh, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội. Thí sinh đăng ký thành viên trên trang web http://giaothonghanoi.kinhtedothi.vn. 

Thể lệ cả hai cuộc thi được đăng tải trên giaothonghanoi.kinhtedothi.vn và kinhtedothi.vn